Theo Công văn số 1399/LĐTBXH-VL ngày 04/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến trên website: dichvucong.gov.vn.

Để hỗ trợ người lao động có thể nắm bắt và nhanh chóng thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ để nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên hướng dẫn như sau:

leftcenterrightdel