Công ty SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS Hàn Quốc

Công ty SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS Hàn Quốc

Địa chỉ:Số 2A- Đường Chu Văn An- Phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên

Điện thoại:02803.858.365 – 0986.392.625

Website:

- Thời hạn làm việc: từ 26/5/2019 đến 31/12/2020; - Địa chỉ làm việc: Khu công nghiệp Yên Bình – TX. Phổ Yên – Thái Nguyên;

Tài khoản xác thực