- Các Hội nghị định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh của Trung tâm GDNN – GDTX huyện Đồng Hỷ vào ngày 04/4/2022 và tại Trường THCS Nguyễn Du ngày 09/4/2022. Tại Hội nghị các báo cáo viên của Trung tâm DVVL đã thực hiện tư vấn, trang bị cho các em học sinh các kỹ năng giao tiếp, nhận thức đúng – sai đối với nhiều vấn đề phát sinh trong xã hội, phòng chống nhiều tệ nạn xã hội khác…Trang bị cho các em kiến thức, tự nhận thức, đánh giá, hoàn thiện bản thân, tự chủ động định hình cho bản thân về khả năng, chọn lựa nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho tương lai sau này của các em.

- Ngày 08/4/2022 Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực tư vấn, giới thiệu việc làm cho đội ngũ cộng tác viên xã Dân Tiến, xã Bình Long, xã Phương Giao thuộc huyện Võ Nhai. Chương trình Hội nghị diễn ra trong 01 ngày cũng cấp đầy đủ các nội dung nâng cao Giới thiệu những chính sách hỗ trợ tạo việc làm; Phổ biến những quy định về hoạt động dịch vụ việc làm, cung ứng lao động; Thông tin về các phiên giao dịch việc làm và thị trường lao động trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho đội ngũ Cộng tác viên.