Việc làm HOT (20)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
(Gấp) Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Thái Nguyên Trên 30 triệu 15/08/2020
(Gấp) Quản lý nhà hàng (RGM) - Lương thư...

Công ty TNHH Pizza Vietnam

Thái Nguyên Thoả thuận 31/12/2020
(Gấp) Quản lý nhà hàng (RGM) - Lương thư...

Công ty TNHH Pizza Vietnam

Thái Nguyên Thoả thuận 31/12/2020
(Gấp) Công ty Pizza Hut Vienam

Công ty Pizza Hut Vienam

Thái Nguyên 5-7 triệu 13/08/2020
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

tập đoàn FLAMINGO GROUP

Thái Nguyên Thoả thuận 05/08/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

tập đoàn FLAMINGO GROUP

Thái Nguyên Thoả thuận 05/08/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại...

Thái Nguyên 7-10 triệu 17/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại...

Thái Nguyên 7-10 triệu 17/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty TNHH MTV xây dựng, thương ...

Trà Vinh 15-20 triệu 17/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty TNHH MTV xây dựng, thương ...

Trà Vinh 15-20 triệu 17/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty TNHH MTV xây dựng, thương ...

Trà Vinh 15-20 triệu 17/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty TNHH MTV xây dựng, thương ...

Trà Vinh 15-20 triệu 17/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty TNHH MTV xây dựng, thương ...

Trà Vinh 15-20 triệu 17/07/2019
(Gấp) Tuyển Quản lý Chất lượng (Có kinh ...

Công ty TNHH Myungjin Electronic V...

Thái Nguyên 12-15 triệu 31/07/2019
(Gấp) Tuyển Quản lý Sản xuất kiêm phiên ...

Công ty TNHH Myungjin Electronic V...

Thái Nguyên 20-25 triệu 31/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Chi nhánh may TDT Đại Từ thuộc Côn...

Thái Nguyên Thoả thuận 08/07/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty TNHH MTV BESTMATE Việt Nam

Trà Vinh 25-30 triệu 27/05/2019
(Gấp) Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty SAMOO ARCHITECTS & ENGINEE...

Thái Nguyên Trên 30 triệu 13/05/2019
THÔNG BÁO: Tuyển và cung ứng lao đ...

Công ty SAMOO ARCHITECTS & ENGINEE...

Thái Nguyên Trên 30 triệu 06/08/2019
(Gấp) Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty TNHH MYUNGJIN ELECTRONIC V...

Thái Nguyên 7-10 triệu 12/03/2019

Việc làm mới (20)