Ngày 08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP; ngày 06/11/2021,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Trong đó, sửa đổi, bổ sung đối tượng hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

leftcenterrightdel
 

 

Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

mau-so-07-qd-33-2021-qd-ttg.docx

Để tìm hiểu thêm thông tin về Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, vui lòng xem tại:

http://vieclamthainguyen.gov.vn/bao-hiem-that-nghiep/ho-tro-nguoi-lao-dong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-nhung-khong-du-dieu-kien-huong-tro-cap-that-nghiep-197.html