PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ONLINE KẾT NỐI 7 TỈNH KHU VỰC PHÍA BẮC: THÁI NGUYÊN, BẮC NINH, BẮC GIANG, CAO BẰNG, BẮC KẠN, TUYÊN QUANG, SƠN LA NGÀY 10/09/2020
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI NGUYÊN, BẮC NINH, BẮC GIANG, CAO BẰNG, BẮC KẠN, TUYÊN QUANG, SƠN LA
Bắt đầu:
07:00 10/09/2020
Kết thúc:
17:00 10/09/2020
Hotline:
02083.858.365 - 857.021
<