Lịch sử hình thành

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI NGUYÊN 

* Trụ sở chính: Số 2A Đường Chu Văn An, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. 
* Fax: 02083.857.605 * Website: www.vieclamthainguyen.vn; vieclamthainguyen.gov.vn 
* Giám đốc: 
            Phạm Như Thùy
            ĐT: 0208.3.857.025 
* Phòng Thông tin thị trường lao động: 
            ĐT: 0208.3.858.365 
* Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm: 
            ĐT: 0208.3.857.021 
*Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: 
        ĐT: 0280.3.857.605 
* Phòng Dạy nghề: 
            ĐT: 0208.3.654.285
* Phòng hành chính - Tổng hợp 
           ĐT: 0208.3.857.022Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ - TBXH Tỉnh Thái Nguyên 
Tiền thân là Trung tâm Giới thiệu việc làm được đổi tên theo Quyết Định Số 2779/QĐ-UBND Ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên. 
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ: 
1. Thực hiện tư vấn miễn phí cho người lao động, về việc làm, học nghề và chính sách có liên quan đến quan hệ lao động. 
2. Giới thiệu việc làm, tuyển và cung ứng lao động đi làm việc trong nước và làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
3. Thực hiện việc khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương tiền công trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận 
4. Thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng bậc nghề cho người lao động làm cơ sở để lao động tự tạo việc làm và giải quyết việc làm 
5. Tiếp nhận và giải quyết chế độ Bảo hiểm thất nghiệp.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở LĐ-TBXH giao.