Tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2021:

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương đã ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động, việc làm, nhiều lao động rơi vào cảnh thất nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên đã tiếp nhận 5.214 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề công nghiệp chế biến, chế tạo, may mặc...

 

Thực hiện Công văn số 2483/UBND-KGVX ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết các thủ tục bảo hiểm thất nghiệp qua hình thức gián tiếp từ ngày 04/6/2021.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên sẽ tiếp tục xây dựng các phương án hỗ trợ người lao động, triển khai đồng bộ các giải pháp pháp nhằm đảm bảo mục tiêu tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.