Về dự buổi lễ Khai giảng có đồng chí Lưu Văn Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên; Đồng chí Đặng Quốc Đạt – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, cùng 20 học viên cư trú trên địa bàn xã Hòa Bình.

Căn cứ nhu cầu thực tế tại địa phương xã Hòa Bình về phát triển kinh tế từ cây chè, trong những năm qua việc phát triển kinh tế từ cây chè được nhân dân trú trọng mở rộng diện tích trồng chè và chuyển đổi giống chè từ chè hạt sang chè cành và những giống chè cho năng suất, chất lượng cao.