Y tế/Chăm sóc sức khỏe

(4)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học ...

Trung tâm lao động ngoài nước

Miền bắc Trên 30 triệu 21/02/2020
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi ...

Hà Nội 5-7 triệu 17/07/2019
Thông báo tuyển chọn điều dưỡng vi...

Cục quản lý lao động ngoài nước

Miền bắc Trên 30 triệu 09/05/2019
Tuyển và cung ứng lao động đi làm ...

Công ty HAPPY PLUS – HAPP POWER

Thái Nguyên 3-5 triệu 27/05/2019