Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Địa chỉ:Số 2A- Đường Chu Văn An- Phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên

Điện thoại:ĐT: 02803.858.365

Website:

Phòng Thông tin thị trường lao động

Tài khoản xác thực