Ảnh 0
 
Ảnh 0
 
Ảnh 0
 
Ảnh 0
Ảnh 0
 1. Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 đến 17h – Ngày 28/02/2019 (Tức ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

  2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên (Địa chỉ: Số 2A, đường Chu Văn An, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên).

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên trân trọng kính mời người lao động trong, ngoài tỉnh tới tham gia Ngày hội việc làm Xuân Kỷ Hợi năm 2019./.