Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm thái nguyên:

          Thông tin thị trường lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, nhằm tăng cường chức năng là cầu nối  cung – cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, góp phần đưa thông tin đầy đủ, chính xác không chỉ tới đối tượng người lao động và doanh nghiệp mà còn giúp các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đào tạo đúng ngành, nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

          Để năm 2022 việc định hướng, phát triển thị trường lao động Thái Nguyên  theo hướng bền vững và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghệ và kỷ nguyên số và thực hiện tốt  Kế hoạch số 227/KH-UBND về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

           Trung tâm dịch vụ việc làm Thái đẩy đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường lao động thông qua dữ  liệu cung – cầu lao động được cập nhật, điều tra hàng năm. Ngoài ra, việc thu thập thông tin theo tuần còn được cập nhật thông qua việc khai thác thông tin về nhu cầu học nghề, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên đị bàn tỉnh Thái Nguyên .

         Trung tâm dịch vụ việc làm Thái nguyên luôn  Xác định công tác thông tin thị trường lao động là công tác quan trọng, đồng thời, để công tác này đi vào chiều sâu và hiệu quả, Trung tâm đã có nhiều giải pháp thiết thực như: Giữ mỗi quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng; khai thác thông tin việc làm trống để tư vấn cho người lao động tìm được công việc phù hợp nhất…Ngoài ra, để thông tin thị trường lao động lan tỏa rộng khắp, Trung tâm dịch vụ việc làm Thái nguyên sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động của các điểm giao dịch việc làm (ĐGDVL) tại các xã thường xuyên cập nhật thông tin từ Trung tâm chuyển xuống để cung cấp cho người lao động tại địa phương. Qua đó, giúp lao động nông thôn, vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận thông tin để tìm việc làm, học nghề. Nắm bắt được quy trình, thủ tục giải quyết chế độ BHTN và tham gia đi làm việc ở thị trường lao động  trong nước cũng như nước ngoài một cách dễ dàng, thuận lợi nhất.

Trong  2 tháng đầu năm 2022, Trung tâm dịch vụ việc làm Thái nguyên  đã cung cấp về thông tin thị trường lao động  cho 3000 lượt lao động bao gồm lao động  BHTN, tai phiên giao dịch việc làm lưu động ,phiên online…

Tiếp nhận khoảng mười nghìn thông tin tuyển dụng lao động của công ty, tổ chức, cá nhân và 07 đơn hàng tuyển dụng lao động làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, còn tiếp nhận 10 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng làm việc trong và ngoài tỉnh qua Website với số lượng tuyển dụng lao động lớn. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 04 nội dung liên quan đến cung cấp thông tin thị trường lao động , như là: Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động , Phiên giao dịch việc làm chuyên đề cho lao động xuất ngũ, Phiên giao dịch việc làm on online. Qua đó, trung tâm đã phát gần 2.000 tờ rơi thông tin về thị trường lao động và các chính sách liên quan được cung cấp cho người lao động.  Thông tin tuyển dụng lao động và thông tin đăng ký tìm việc làm được đăng tải trên website của Trung tâm Dịch vụ việc làm được nhiều người theo dõi, quan tâm, trong 2 tháng đầu năm 2022, có khoảng 1.000 lượt người truy cập web. Thông qua công tác thông tin thị trường lao động, trên 3.000 lượt lao động đã được tư vấn miễn phí , gần 200 lao động đã được giới thiệu việc làm mới.

            Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm Thái nguyên đang đẩy mạnh kế hoạch tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, nhằm giải đáp thắc mắc thông tin việc làm, chính sách lao động, đào tạo nghề và tìm việc làm mới, kết nối người lao động và doanh nghiệp ở các địa phương trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức như: Đa dạng hóa các phiên GDVL được tổ chức hàng ngày hoặc đồng bộ từ Sàn trung tâm đến các điểm cầu tại các  huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

          Việc kết nối phỏng vấn trực tuyến lao động tại Sàn giao dịch việc làm cũng được  đẩy mạnh thực hiện và hiện đại hóa hoạt động  bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin tại các phiên GDVL. Phấn đấu tỷ lệ giao dịch, phỏng vấn trực tuyến tại các phiên GDVL đạt từ 20% đến 25%; Xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại , huyện, thị xã và trên phạm vi toàn Tỉnh để tăng cường hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đồng thời phục vụ cho công tác phân tích, dự báo cung - cầu lao động; Xây dựng mô hình dự báo cung - cầu lao động phù hợp với điều kiện của thị trường lao động  củaTỉnh; Phấn đấu đến năm 2025 triển khai thực hiện hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động.

          Để nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn GDVL thái nguyên  năm 2022  và những năm tiếp theo, Trung tâm tập trung vào một số nhiệm vụ, trong đó sẽ đầu tư kiện toàn phòng giao dịch việc làm online  để đẩy mạnh kết nối online tới các Sàn GDVL các tinh, các huyện ,thành, thị trên cơ sở phân loại mức độ phát triển thị trường lao động của từng khu vực , huyện, thị xã, thành phố qua việc ứng dụng CNTT trong  hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống Sàn GDVL thái nguyên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, Trung tâm đang xây dựng kế hoạch tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, nhằm giải đáp thắc mắc thông tin việc làm, chính sách lao động, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm mới, kết nối người lao động và doanh nghiệp ở các địa phương trong và ngoài tỉnh,   phấn đấu đến năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm được Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn giới thiệu có việc làm.