1. Mục đích

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và cá nhân người lao động được đặc xá trở về sinh sống tại địa phương về lĩnh vực lao động - việc làm và học nghề; giúp họ có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về lao động - việc làm trong nước, đào tạo nghề, chính sách pháp luật về: Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động cho người lao động, giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ tiếp nhận người được đặc xá trở về địa phương vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Cung cấp Thông tin về các chương trình vay vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế từ để tạo việc làm, phát triển kinh tế và hướng dẫn cách thực tiếp cận nguồn vốn cho người được đặc xá trở về địa phương.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội nghị phải mang tính thiết thực, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, bám sát quá trình diễn biến của dịch bệnh để tổ chức an toàn, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất....đảm bảo Hội nghị diễn ra an toàn, thành công và hiệu quả.

- Tổ chức Hội nghị tập trung vào các nội dung về các chính sách pháp luật hỗ trợ người được đặc xá trở về địa phương sinh sống, thông tin cung cầu lao động và vị trí việc làm trống, tuyển dụng việc làm tại các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh.

leftcenterrightdel
 

* Nội dung:

+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật về: Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động cho người lao động;

+ Tổ chức công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển lao động trực tiếp tại Hội nghị; hướng dẫn thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ xin việc.

+ Tổ chức công tác cung cấp đầy đủ thông tin về lao động - việc làm trong nước, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin thị trường lao động cho người lao động, giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm hỗ trợ tiếp nhận người được đặc xá trở về địa phương vào làm việc tại các doanh nghiệp;

+ Tổ chức cung cấp Thông tin về các chương trình vay vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế từ các quỹ nghề nghiệp, việc làm, để phát triển kinh tế và hướng dẫn cách thực tiếp cận nguồn vốn cho người được đặc xá trở về địa phương.

+ Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động, nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động có nguyện vọng tìm kiếm việc làm;

+ Hướng dẫn người lao động trực tiếp khai thác thông tin thị trường lao động thông qua website “http://vieclamthainguyen.gov.vn” -  Fanpage "http://facebook.com/vieclamtn cách thức tham gia phỏng vấn có kết nối trực tuyến giữa người lao động với các đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện: Chủ trì: Phòng Thông tin Thị trường lao động, các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên và các đơn vị, doanh nghiệp.