I.    KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp, Trường có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp về lĩnh vực pháp luật; bồi dưỡng nguồn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; nghiên cứu khoa học pháp lý.

Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung – cầu lao động tại Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc năm 2023 là hoạt động có chất lượng chuyên môn, mang lại hiệu quả thiết thực và ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành địa phương và cá nhân học sinh, sinh viên đang sinh sống, học tập tại nhà trường về lĩnh vực lao động - việc làm và giáo dục nghề nghiệp; Tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; góp phần giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp; Cung cấp đầy đủ thông tin về lao động – việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin thị trường lao động cho học sinh, sinh viên, người lao động và người sử dụng lao động. Ngày hội còn là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên quảng bá hình ảnh, thông tin về các vị trí việc làm trống, tổ chức hoạt động tư vấn, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến ngay tại Ngày hội.

1. Công tác chỉ đạo thực hiện

Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-TTDVVL ngày 10/3/2023 về việc tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung – cầu lao động tại Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết và sát sao chỉ đạo công tác triển khai; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị về chuyên môn nghiệp vụ; tuyên truyền, thu hút doanh nghiệp, lao động; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng chuyên môn và đủ điều kiện tổ chức thành công Ngày hội.

Phối hợp tốt với Phòng Lao động – TB&XH thành phố Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc trong việc bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và huy động lực lượng doanh nghiệp, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia.

2. Kết quả các hoạt động tại Ngày hội

- Trung tâm Dịch vụ việc làm và các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động chuyên môn (tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp và trực tuyến):

+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, nghề học cho sinh viên, người sử dụng lao động và người lao động. 

+ Tổ chức công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển lao động trực tiếp tại Ngày hội ; hướng dẫn thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ xin việc.

+ Tổ chức tư vấn, giới thiệu về lựa chọn ngành nghề học và hỗ trợ học nghề cho người lao động, học sinh, sinh viên trực tiếp tại Ngày hội;

+ Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động, nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho sinh viên có nguyện vọng tìm kiếm việc làm;

+ Tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc.

Kết quả: Có 15 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tham gia tư vấn tại các gian hàng.

3. Kết quả tại Ngày hội

Trong ngày hội đã diễn ra các hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn – giới thiệu việc làm, tư vấn tuyển sinh, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến; Tuyên truyền, đối thoại về chính sách, pháp luật lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; Định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Ngày hội đã thu hút được sự tham gia của trên 400 người lao động, học sinh, sinh viên tới tham gia. Tại Ngày hội có 15 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tham gia; Ngày hội đã có trên 800 lượt người lao động, học sinh được cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn – giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp; Có trên 180 người lao động đăng ký tìm việc làm, nghề học được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên, sự phối hợp tích cực của Phòng Lao động – TB&XH TP Thái Nguyên và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc và các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị và tổ chức Ngày hội;

- Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, sự quan tâm của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, địa phương…., người lao động về công tác lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin, hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức giao dịch, kết nối việc làm thông qua giao dịch việc làm có kết nối trực tuyến; định hướng nghề nghiệp.

- Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng dịch đảm bảo an toàn theo quy định.

- Nhu cầu tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phong phú, đầy đủ các ngành nghề; Ngày hội nhận được sự quan tâm, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm người lao động, học sinh, sinh viên tới các vị trí việc làm, nghề học của các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thời điểm hiện tại.

- Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai nghiêm túc, hiệu quả; bám sát thực tế, đưa ra các biện pháp xử lý những khó khăn vướng mắc bảo đảm cho việc chuẩn bị chu đáo thực hiện Ngày hội diễn ra thành công;

- Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của cơ quan, luôn có tinh thần trách nhiệm với công việc; Tích cực triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra.

2. Tồn tại

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm tại Ngày hội còn chưa khoa học do phân bố lực lượng lao động, học sinh, sinh viên tham gia không đều trong ngày. Một phần nữa là do tâm lý rụt dè, e ngại của đại bộ phận học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đang sinh hoạt và học tập tại Nhà trường cũng làm ảnh hưởng tới kết quả tổ chức Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm,

Trên đây là Báo cáo kết quả Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung – cầu lao động tại Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên./.