I. Tình hình chung

Xã Sảng Mộc là xã vùng sâu, vùng xa nằm ở phía bắc của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cách trung tâm huyện khoảng 60km, với tổng diện tích tự nhiên là 9.650,74 ha. Trong đó, diện tích đất sản xuất Nông nghiệp là 620,83 ha, đất lâm nghiệp là 8.722,16 ha còn lại là đất thổ cư và đồi núi đá vôi. Với địa bàn chủ yếu là đồi núi, dân số phân bổ không đồng đều gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn xã có 10 xóm, 706 hộ, số khẩu là 2.918 người. Gồm 5 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông và Kinh. Trong đó dân tộc tày chiếm 49,80%, dân tộc dao chiếm 30,48%, dân tộc mông chiếm 16,30%, dân tộc nùng chiếm 2,39%, dân tộc kinh là 1,01%.

Với sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận, xã Sảng Mộc với lực lượng lao động tham gia vào sản xuất kinh tế ngày càng đông. Nhiệm vụ đặt ra cấp thiết cho lãnh đạo xã Sảng Mộc là giúp cho người dân nắm được các thông tin về chính sách pháp luật lao động, việc làm, nghề học và bảo hiểm thất nghiệp nhằm nâng cao hiểu biết và các quy định về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ khi giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động.

Với mục tiêu là người lao động sau Phiên Giao dịch việc làm có việc làm, hiểu biết về chính sách pháp luật về việc làm, học nghề và bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên đã liên hệ và được sự đồng ý của UBND xã Sảng Mộc tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Sảng Mộc vào ngày 11/7/2023.

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên đã phối hợp với UBND xã Sảng Mộc tổ chức thành công Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Sảng Mộc với sự tham gia đông đảo của người dân và có mặt đầy đủ của trưởng các thôn, xóm.

II. Công tác tổ chức triển khai

Công văn số 1180/KH-TTDVVL ngày 07/7/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức các Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai năm 2023;

Công văn số 73/CV-UBND ngày 07/7/2023 của UBND xã Sảng Mộc về việc phối hợp tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Sảng Mộc năm 2023;

Phòng Thông tin thị trường lao động chủ trì, phối hợp với các phòng trong Trung tâm đến làm việc tại UBND xã Sảng Mộc về việc tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Sảng Mộc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND xã Sảng Mộc đã triển khai đến các chi hội về việc tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Sảng Mộc, thông báo cho người dân trên địa bàn đến tham dự để tìm kiếm việc làm phù hợp với bản thân, hoặc nghề học để chuyển đổi nghề nghiệp.

III. Kết quả tổ chức Phiên Giao dịch việc làm

1. Công tác tuyên truyền trước và trong Phiên Giao dịch việc làm

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức Phiên Giao dịch việc làm đã được phê duyệt, Phòng Thông tin Thị trường lao động tiến hành:

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên.

- Tổ chức in, căng treo băng rôn, phướn tại một số nhà văn hóa các thôn/xóm, trung tâm xã và treo bên ngoài và trong khuôn viên của Trung tâm học tập cộng đồng xã Sảng Mộc và các nơi tập trung đông người dân;

- Phối hợp UBND xã tổ chức thông tin về Phiên Giao dịch việc làm lưu động đến các thôn/xóm nhằm thu hút người dân đến tham dự và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Phiên Giao dịch việc làm.

- Chuẩn bị tờ rơi về thông tin việc làm, đào tạo nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp để phát cho người lao động tham dự Phiên.

- Mời các doanh nghiệp, các trường, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia tuyển dụng trực tiếp và gián tiếp tại Phiên.

- Sắp xếp, bố trí bàn, ghế, cơ sở vật chất phục vụ cho người lao động và doanh nghiệp tham gia Phiên Giao dịch việc làm để thực hiện việc tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động.

2. Kết quả tổ chức Phiên giao dịch việc làm

Tại Phiên Giao dịch việc làm, Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên đã phối hợp với UBND xã Sảng Mộc tổ chức thành công Phiên Giao dịch việc làm, kết quả cụ thể như sau:

- Phiên GDVL có 03 đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực tiếp tham dự. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 1.500 vị trí việc làm trống. Trong đó:

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong nước là: 800 vị trí việc làm trống (tỷ lệ 54%) trên tổng số nhu cầu tuyển dụng, vị trí có nhu cầu tuyển dụng: Công nhân sản xuất linh kiện điện tử;

+ Nhu cầu tuyển dụng lao động đi học tập và làm việc tại nước ngoài: 700 vị trí việc làm trống (tỷ lệ 46%) tập trung ở các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Nga...

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Số liệu

Tỷ lệ

1

Số lượng người lao động tham gia Phiên

Người

100

 

a

Trong đó: Chia theo Giới tính

 

 

 

- Nam

Người

47

47%

- Nữ

Người

53

53%

b

Chia theo dân tộc

 

 

 

- Dân tộc: Kinh

Người

15

15%

- Khác

Người

85

85%

c

Chia theo khu vực

 

 

 

- Thành thị

Người

0

0%

- Nông thôn

Người

100

100%

2

Số lao động được tư vấn chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm

Người

100

100%

3

Số lao động được giới thiệu việc làm, nghề học

Người

57

 

- Lao động là người dân tộc Kinh:

Người

7

 

Trong đó: + Nam

Người

4

 

+ Nữ

Người

3

 

- Lao động là người dân tộc thiểu số:

Người

50

 

Trong đó: + Nam

Người

22

 

+ Nữ

Người

28

 

4

Số lao động được kết nối việc làm

Người

10

 

III. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn

1.     Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên; sự phối hợp của các phòng trong Trung tâm đã tổ chức thành công Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại xã Sảng Mộc;

- Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo UBND xã Sảng Mộc trong công tác phối hợp với Trung tâm để thống nhất thời gian, địa điểm, thông báo cho người dân đến tham dự Phiên Giao dịch việc làm và chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất đã góp phần tạo nên thành công của Phiên giao dịch việc làm;

- Các đơn vị tham gia Phiên Giao dịch việc làm đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai nghiêm túc, hiệu quả; thường xuyên bám sát thực tế, dự báo tình hình, kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý những khó khăn vướng mắc bảo đảm cho việc thực hiện Phiên diễn ra thành công;

- Thông qua Phiên Giao dịch việc làm, hội viên có cơ hội tiếp cận thông tin về việc làm trong và ngoài nước, cơ hội học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Ngoài ra, thông qua Phiên Giao dịch còn tạo thói quen cho người dân muốn tìm việc làm và người sử dụng lao động tổ chức tuyển dụng lao động thông qua trang tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên: “http://vieclamthainguyen.gov.vn   ” và tại “Sàn Giao dịch việc làm” định kỳ được tổ chức vào ngày thứ 4 hàng tuần, tại Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến được tổ chức vào ngày thứ 5 hàng tuần tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên và các Phiên Giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương trong tỉnh.

- Công tác tổ chức, an ninh trật tự, an toàn trong thời điểm diễn ra Phiên Giao dịch việc làm lưu động được đảm bảo tốt.

2. Khó khăn

- Do tính chất công việc ở nông thôn bận rộn nên việc vận động, tuyên truyền người dân tham gia Phiên Giao dịch việc làm lưu động còn gặp nhiều khó khăn; Lực lượng lao động tới tham gia và quan tâm về thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tại phiên giao dịch việc làm tương đối đông, tuy nhiên tỷ lệ lao động trực tiếp đăng ký sơ tuyển với các doanh nghiệp chưa cao, do hội viên đa số là người dân tộc thiểu số, tâm lý e ngại, rụt rè khi tiếp xúc, đối thoại, sơ tuyển với các đơn vị, doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động cho người lao động trên địa bàn xã Sảng Mộc của Phòng Thông tin thị trường lao động./.