NGÀY HỘI TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, TUYỂN SINH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023

Ngày 26/3/2023, tại trường THPT Sông Công – Tp. Sông Công – tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Dịch vụ việc làm  Thái Nguyên tổ chức “ Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp năm 2023”, nhằm tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho học sinh và người lao động trên địa bàn Tp Sông Công.

Tham gia ngày hội có 15 đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp  với trên 14.300 vị trí tuyển dụng / tuyển sinh, trong đó có cả việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; du học, Ngày hội đã thu hút được sự tham gia của trên 500 người lao động, học sinh tới tham gia. Tại ngày hội đã có trên 800 lượt người lao động, học sinh được cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn – giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp; Có gần 200 người lao động đăng ký tìm việc làm, nghề học được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp.

 

Tại ngày hội người lao động, học sinh đã được các đơn vị tham gia trực tiếp tư vấn, cung cấp thông tin về các ngành nghề, quyền lợi, chế độ chính sách liên quan đến người lao động và thông tin về nhu cầu thị trường lao động, việc làm sau đào tạo. người lao động, học sinh đã được tham dự các hoạt động tư vấn và phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thái Nguyên về nghề nghiệp, việc làm; định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp trong tương lai, lập thân, lập nghiệp. Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ học nghề, xuất khẩu lao động và du học nhằm giúp các em học sinh & người lao động tiếp cận các thông tin cần thiết về nhu cầu việc làm của thị trường lao động trong và ngoài nước, xác định nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

 

 Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, mà còn là cơ hội tốt để người lao động, học sinh tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp những thông tin cần thiết, để lựa chọn cho bản thân mình nghề học, việc làm phù hợp giảm tỷ lệ thất nghiệp, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Kết thúc ngày hội đã có 800 lượt người lao động, học sinh được cung cấp thông tin về thị trường lao động, tư vấn – giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp; Có gần 200 người lao động đăng ký tìm việc làm, nghề học được tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề và tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp.!.