Đến với Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên năm 2024, người lao động có cơ hội trao đổi thông tin trực tiếp với đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh thông qua 2 buổi tọa đàm được tổ chức tại Ngày hội. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên thông tin về nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước cùng các chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần tăng cơ hội lựa chọn ngành nghề, việc làm phù hợp cho người lao động, nhất là lao động nông thôn.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, loa, đám đông và văn bản

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 17h00 ngày 24/4/2024
tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên

Có thể là hình ảnh về cái bục và văn bản

Việc tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên năm 2024 nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động tỉnh Thái Nguyên, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin, tư vấn, hỗ trợ kết nối việc làm trong và ngoài nước; hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Có thể là hình ảnh về 9 người, cái bục và văn bản cho biết 'SOTLAO ĐỘNG TB&K THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NGÀY HỘI VIÊC LÀM TỈNH THÁI NGU YÊN NĂM 2023 COHỘI KIẾM VIỆC LÀM NGHỂ HỌC CHO LAO ĐỘNG gày10 ngày 4năm2023 VỐI LẦU NƠI GĂP GỠ DOANH GHIÊS GIÁO NGHIỆP ƯỜI LAO ĐỘNG'