Về quy mô sẽ có ít nhất 40 hoạt động trực tiếp và trực tuyến, trong đó có nhiều hoạt động nổi bật, ý nghĩa như: Ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên năm 2024; Ngày hội việc làm cấp huyện và tương đương; phiên giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động trực tiếp và trực tuyến; Hội nghị cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động và Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách, pháp luật về lao động, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động tại các điểm giao dịch (Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên, Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực phía Bắc và các điểm giao dịch thuộc 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường THPT trên địa bàn).
Dự kiến Tháng cao điểm sẽ thu hút khoảng trên 100 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh khu vực phía Bắc, với khoảng 5.000 lao động, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động.

Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản cho biết 'ĐIỂM KẾT NỐI CUNG CẦU LAO ĐỘNG TÌNH THÁI NGUYÊN CAO ỌC NG CÁC HOAT ĐỘNG DIỄN RA TRONG 01 THÁNG, TỪ NGÀY 24/4/2024 ĐẾN HẾT NGÀY 24/5/2024 Khai mạc: 8h00 ngày 24/4/2024 Trường Trung cấp tộc Trung GDNN- ás việc làm các tỉnh, 01 quy vực Thái điểm Trung giao trên bàn 2024 điểm GDNN khu tác 02 nghiệp, Ngày làm phường, động: Thái Nguyên năm Ngày huyện, thành thông trường việc giao vấn động Người động pháp luật động, làm và BHTN cho tiết liên hệ: ĐỘNG TB&XH TỈNH THÁI NGUYÊN: Dịch động: việc làm Nguyên: 02083.'

Để tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024 diễn ra thành công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị, nhà trường có liên quan phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên lựa chọn địa điểm, đối tượng, thành phần tham gia (người lao động, học sinh, thanh niên là người dân tộc thiểu số; người lao động, học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, người lao động bị thu hồi đất...) đảm bảo số lượng và đúng đối tượng.

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, vận động thu hút các doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia các hoạt động của Tháng cao điểm; tham gia và tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin và tuyển dụng trực tiếp, trực tuyến đối với người lao động của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khu vực phía Bắc.
Ngoài ra, các trường THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên tạo điều kiện về không gian, địa điểm phối hợp tổ chức các hoạt động; tuyên truyền và mời học sinh, sinh viên, thanh niên tham gia các hoạt động tư vấn, tuyển sinh, tuyển dụng lao động.

 

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'SỞ LAO ĐỘNG TB&XH THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NCUỜ TRUNG TÂM DICH VỤ VIỆC LÀM THÁINGUYÊN Địa chỉ: 2A, đường Chu Văn An, Phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: Bá phận nghiệp vụ: 02083.857.02 Phòng Hành chính TH: 02083.857.022 02083. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp: Email: thitruonglaodongtn@gmail.com Website: www.vieclamthainguyen.gov.vn'