🍀 Tại trụ sở Trung tâm đoàn viên, thanh niên đã xung kích, tình nguyện tham gia lao động vệ sinh , dọn dẹp, cải tạo đất và chăm sóc bồn hoa để xây dựng vườn hoa sinh thái.

 

🍀 Ngày Chủ nhật Xanh nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Sở LĐ-TBXH, đồng thời tác động tích cực đến ý thức và trách nhiệm của cán bộ, CC-VC-NLĐ các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 4 người, cây và đường phố