Chương trình đào tạo : Kỹ Thuật Điện Tử Công Nghệ Thông Tin Và Quản Lý Công
Nghệ.
Số lượng : 90 người.
I. Điều kiện dành cho ứng viên
Ứng viên có nguyện vọng đăng ký học bổng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
1. Quốc tịch:Ứng viên phải là người có quốc tịch Việt Nam.
2. Điều kiện ứng tuyển:
(1) Ứng viên đã tốt nghiệp hệ Đại học trở lên trong khoảng thời gian từ 2020~2022
với chuyên ngành: Khối kỹ thuật.
(2) Ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 375 hoặc IELTS 3.0 hoặc chứng chỉ khác
tương đương.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ tiếng Trung TOCEL ( Level 2)-điều kiện không bắt
buộc.
(3) Điều kiện sức khoẻ: đủ điều kiện sức khỏe để du học
II. Quyền lợi của ứng viên
1. Sinh viên khi trúng tuyển đến Foxconn nhận việc, thử việc 2 tháng và hưởng mức lương
như thỏa thuận tại Việt Nam trước khi tham gia chương trình học.
2. Sau khi thử việc đạt yêu cầu, qua thử việc thì sẽ chính thức được tham gia lớp thạc sĩ.
3. Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo trở về nhà xưởng Việt Nam làm việc sẽ được xét duyệt
mức lương hấp dẫn theo qui định của tập đoàn.
III. Trách nhiệm của ứng viên
1. Sinh viên cần tuân thủ luật pháp Đài Loan và quy định của Trường theo học.
2. Về chương trình học:Chương trình đào tạo toàn bộ bằng tiếng Anh.
3. Sinh viên tự chi trả chi phí liên quan đến việc xin cấp visa và vé máy bay hai chiều từ
Việt Nam sang Đài Loan và ngược lại.
4. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ về làm việc tại các nhà máy của Tập đoàn Khoa học kỹ
thuật Hồng Hải tại Việt Nam tối thiểu 4 năm với mức thu nhập hấp dẫn.
IV. Thời gian đăng ký
1. Thời gian
1.1 . Thời hạn đăng ký: trước ngày 25/8/2022
1.2 . Thời gian hội thảo và phỏng vấn: ngày 25/8/2022
III. Chi tiết liên hệ: Trung tâm DVVL Thái Nguyên (số 2A, đường Chu Văn An, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên)

- ĐT: 02083.858.365