Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030; Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH ngày 08/2/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và xã hội;

       Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022;

      Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-TTDVVL ngày 26/01/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên về việc Triển khai nhiệm vụ năm 2022;

      Căn cứ Kế hoạch số 247/KH – CĐTMDL ngày 13/6/2022 của Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch V/v phối hợp cùng Trung tâm DVVL Thái Nguyên tổ chức trình “ Ngày hội tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm năm 2022”;

      Nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên chuẩn bị  tốt nghiệp tham gia thị trường lao động những kiến thức pháp luật về việc làm, lao động, kỹ năng làm việc chuẩn bị tham gia thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên  tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về việc làm, lao động, kỹ năng làm việc cho sinh viên chuẩn bị tham gia thị trường lao động năm 2022.

leftcenterrightdel
 

      Tại Ngày hội tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm đã thu hút được hơn 20 đơn vị doanh nghiệp với hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng, đặc biệt các vị trí việc làm trong lĩnh vực  thương mại, du lịch; khối nhà hàng, khách sạn... liên quan trực tiếp đến các ngành nghề đào tạo tại nhà trường. Cũng tại Hội nghị này các em học sinh, sinh viên được bồi dưỡng thêm những kiến thức về pháp luật việc làm, lao động, những kỹ năng làm việc, phỏng vấn xin việc, được tiếp cận trực tiếp với những nhà tuyển dụng, có thêm rất nhiều những cơ hội việc làm rộng mở phía trước.

      Một số hình ảnh tại Ngày hội tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm năm 2022 Trường CĐ thương mại và du lịch:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel