1. Mục đích

- Tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành ở địa phương và cá nhân người lao động, học sinh về lĩnh vực lao động – việc làm, tư vấn nghề nghiệp, việc làm và học nghề, hỗ trợ khởi nghiệp.

- Cung cấp thông tin về lĩnh vực lao động – việc làm trong nước, chương trình đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin thị trường lao động cho người lao động, học sinh và người sử dụng lao động;

- Tạo cơ hội, điều kiện cho lực lượng học sinh, người lao động tiếp cận, làm quen với thị trường lao động, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm để lựa chọn những việc làm và nghề học phù hợp, góp phần định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp;

- Triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp giải quyết việc làm cho lực lượng lao động, học sinh trên địa bàn.

- Tạo cơ hội cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tiếp xúc, cung cấp thông tin tuyển sinh/ tuyển dụng, tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp, nhà trường với chính quyền địa phương và người lao động.

- Thông qua Ngày hội tạo môi trường cho học sinh tiếp cận thông tin, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm; góp phần giáo dục hướng nghiệp và khởi nghiệp; thực hiện hiệu quả nhu cầu giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của các cấp, ngành và lực lượng học sinh hưởng ứng tham gia; tập trung vào các nội dung về thông tin cung cầu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng việc làm tại các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và đưa người lao động đi học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài; định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

- Công tác tuyên truyền kịp thời, thường xuyên tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các nhà trường, cộng đồng và xã hội.

- Chương trình được thiết kế, chuẩn bị, tổ chức chu đáo cả về nội dung và phương thức triển khai, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhà trường và các đơn vị tham gia.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 01 ngày, ngày 23/3/2024 (thứ Bẩy).

- Địa điểm: Tại Trường THPT Lưu Nhân Chú (xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM - SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH THÁI NGUYÊN

Website: http://vieclamthainguyen.gov.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vieclamtn/

Điện thoại: 02083.858.365