Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. 

     Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-TTDVVL, ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

     Nhằm phối hợp triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, đặc biệt là người lao động đang hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh  hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối lực lượng lao động trên địa bàn với các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh;

      Để tổ chức có hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch việc làm năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên tổ chức Phiên Giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm vào thứ 5 hàng tuần.

leftcenterrightdel
 

Tại Phiên giao dịch việc làm định kỳ sẽ diễn ra các hoạt động:

- Tổ chức tư vấn, giải đáp, tuyên truyền chính sách pháp luật lao động, Việc làm, Dạy nghề, Tư vấn Giới thiệu việc làm trong, ngoài nước và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn;

- Trực tiếp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học; phỏng vấn sơ loại và tuyển - cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp trong nước; tư vấn, giới thiệu lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tuyển sinh học nghề, học ngoại ngữ cho lao động trên địa bàn;

- Các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng lao động tại Phiên giao dịch;

- Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho người lao động có nhu cầu tham gia chương trình học tập và làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại nước ngoài;  Tổ chức tư vấn khai thác và sử dụng website việc làm, fanpage cung cấp thông tin thị trường lao động, Phiên giao dịch Online của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên đối với người lao động và người sử dụng lao động.

leftcenterrightdel