I. Tình hình và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia phiên giao dịch:

     1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là 195 đơn vị, trong đó:

     - Tham gia phỏng vấn trực tiếp: 41 doanh nghiệp

     - Ủy quyền trung tâm DVVL phỏng vấn tuyển: 154 doanh nghiệp

     2. Nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch: 2.196 người

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm:

- Số lao động tham gia Hội nghị, phiên Giao dịch việc làm lưu động: 1816 người.

- Số lao động được tư vấn: 1265 lượt người.

- Số lao động được phỏng vấn: 915 lượt người

- Số lao động nộp hồ sơ, qua vòng sơ tuyển và được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm: 190 người

+ Nữ: 95 người.

+ Có trình độ ĐH, CĐ, TC, CNKT: 15 người

+ Lao động phổ thông: 80 người

III. Đánh giá chung:

- Phiên GDVL tháng 10-11 năm 2021 có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thu hút lao động phỏng vấn nên số lượng lao động đến tham gia sôi nổi hơn các tháng trước.

- Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu của các doanh nghiệp trong phiên GDVL tháng 10-11 chủ yếu là các ngành nghề như: Công nhân sản xuất linh kiện điện tử, Công nhân may công nghiệp, lao động phổ thông,Văn phòng, kế toán, lái xe, giao hàng,...

 - Sàn giao dịch việc làm đã chủ động trong công tác đưa thông tin thị trường lao động, vị trí tuyển dụng trên trang Website: Vieclamthainguyen.gov.vn và trang Fangage của Trung tâm tạo điều kiện cho người lao động có nhiều hình thức lựa chọn, đăng ký phỏng vấn.

  Chi tiết liên hệ:  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 2A- Đường Chu Văn An- Phường Hoàng Văn Thụ- TP Thái Nguyên.

ĐT: 02803.858.365 – 0986.392.625 -Website: www.vieclamthainguyen.gov.vn