Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định có nhu cầu học nghề thì trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên.

Để người lao động hiểu rõ về thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên hướng dẫn chi tiết như sau:

leftcenterrightdel
 

 

Mẫu đề nghị hỗ trợ học nghề: mau-de-nghi-ho-tro-hoc-nghe.doc