---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM - SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH THÁI NGUYÊN

Website: http://vieclamthainguyen.gov.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vieclamtn/

Điện thoại: 02083.858.365