leftcenterrightdel
 

 

Xem hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản và thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) tại đây: tai-lieu-huong-dan-nop-hs-tctn-dvc.pdf