Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030; Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 1723/UBND-KGVX ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc “Triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2020 - 2025”; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH ngày 8/2/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh truyền thông về Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022; Kế hoạch số 236-KHPH/TĐTN-PTr ngày 23/5/2022 của BCH Đoàn Tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm, giáo dục hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm 2022; Kế hoạch số 151/KH-TTDVVL ngày 26/01/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên về việc Triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Địa điểm tổ chức Ngày hội Việc làm, giáo dục hướng nghiệp & Tư vấn tuyển sinh vào ngày 04/6/2022

          Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên phối hợp cùng với Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm, giáo dục hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh năm 2022 với mục đích:

         - Nhằm phối hợp triển khai hiệu quả công tác giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp cho lực lượng học sinh, sinh viên, người lao động trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn Giao dịch việc làm tỉnh Thái Nguyên, tăng cường hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối lực lượng lao động trên địa bàn với các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động.

          - Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn Thanh niên cùng các cấp, các ngành liên quan trong hỗ trợ, đồng hành với học sinh sinh viên và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh về việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm tại địa phương.

           - Tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh quảng bá hình ảnh, cung cấp thông tin tuyển dụng, tuyển sinh; hỗ trợ người lao động định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm và nghề học.

          Tại Ngày hội việc làm, giáo dục hướng nghiệp & Tư vấn tuyển sinh năm 2022 sẽ diễn ra trong 01 ngày 04/6/2022 tại Đại học Thái Nguyên với rất nhiều nội dung và chương trình...

 TM BAN TỔ CHỨC

Chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: SỐ 2A - Đ. CHU VĂN AN - P. HOÀNG VĂN THỤ - TP THÁI NGUYÊN

Điện thoại: (02083).858.365